Náš příběh
začal v analytických laboratořích kam
dnes dodáváme spotřební materiály

 

Od titrace
ke spalovacím analyzátorům


Na obrázku výše můžete shlédnout přístroje, se kterými pracoval Thomas Alva Edison či Karl Fischer. Titrační metody mají stále své místo v laboratořích, my se soustředíme na vybavení spalovacích analyzátorů C,S,N,O,H či kalorimetrů nebo termogravimetrických analyzátorů. 

Naše společnost iQ-Lab s.r.o.
je "Preferred Partner" amerického výrobce Alpha Resources LLC.

Široké spektrum spotřebního materiálu
Spalovací kelímky, lodičky či cínové folie
Náhradní keramické díly a trubice z křemenného skla
Referenční materiály pro org. a anorg. analýzu prvků
Vše pro chod vašeho analyzátoruDo vaší poptávky nám stačí úvést objednací číslo nebo název používaný OEM výrobcem analyzátoru.

Naše historie a cíle, kterých chceme dosáhnout


Společnost iQ-Lab s.r.o. jsme založili v Plzni, se kterou nás pojí dlouhá historie. Více než dvacet let zkušeností v oblasti vybavení analytických laboratoří jsme mimo jiné získali i díky působení u jednoho z významných dodavatelů spalovacích analyzátorů, který sídlí taktéž v tomto městě.

Na našem předchozím působišti jsme se naučili vnímat zákazníka především jako partnera, vůči kterému máme zodpovědnost. Jsme přesvědčeni, že vzájemná důvěra a respekt nám společně umožňují budovat pevné obchodní vazby, na které se mohou naši klienti spolehnout. Je pro nás důležité, aby náš zákazník obdržel veškeré zboží v očekávané kvalitě, v předem smluveném termínu za cenu odpovídající reálnému stavu naší ekonomiky. Uvědomujeme si, že na laboratoře jsou kladeny technicky náročné požadavky a to často s vypjatým finančním rozpočtem. Nemůžeme tedy očekávat důvěru a vzájemný respekt, pokud budeme našim klientům neadekvátně zdražovat zboží a služby, na které se u nás dlohodobě spoléhají.

Abychom byli schopni dostát našim závazkům, společně se skladovými prostorami v Plzni využíváme i externí sklady umístěné nedaleko Ostravy. Toto geografické rozložení nám umožňuje flexibilnější reakci na požadavky našich klientů jak z Čech, tak i z Moravy nebo Slovenska. Náš přístup je odlišný od mezinárodních korporací, které v mnoha případech centralizují sklady pro více zemí s cílem dosažení ekonomické efektivity. My upřednostňujeme osobní přístup a lokální zázemí pro všechny naše partnery.

Co od nás můžete očekávat


  • Rychlou odezvu na vaše poptávky a požadavky
  • Osobní nebo on-line konzultace s doporučením cross refrence
  • Přehlednou a srozumitelnou nabídku
  • Transparentní cenovou politiku včetně množstevních slev
  • Krátké a závazné dodací lhůty
  • Vysokou kvalitu zboží s tradicí výroby od roku 1978
  • Poskytnutí testovacího spotřebního materiálu
  • ... a v neposlední řadě náš osobní zájem o úspěšný chod vaší laboratoře

Přihlášení pro odběr novinek a změn v referenčních materiálech